Тъй като голям процент от фармацевтичните продукти се произвеждат в Китай, колко дълго ще останем без лекарства поради коронавирусната епидемия?


Отговор 1:

Ум. Може би въпросът няма много смисъл.

Първо, успях да търся в интернет, за да кажа нещо за фармацевтичния износ на Китай. Моето заключение е, че Китай представлява само малък процент от лекарствата, продавани в западните страни.

Второ, дори ако повечето лекарства се произвеждат в Китай, няма да останете без лекарства, защото е много малко вероятно огнището на коронавирус да засегне Китай в дългосрочен план.