Как така много хора, които съм срещал, не знаят коронавируса на Ухан?


Отговор 1:

Тъй като огнището на коронавирус успешно се овладява от съответните щати и осигурява защитни комплекти и маски на заразените лица, стигащи до тяхното специално състояние незабавно на летището, огнището не може да се разпространи феноменално. Освен това лицата, които се връщат от курбан, могат да бъдат идентифицирани правилно и хоспитализирани незабавно след изолирането им в летището.

Тези стъпки бяха възпрепятствани от вниманието на медиите и направиха лоша осведоменост на обществеността.