Как можем да идентифицираме коронавируса, който се разпространява в Китай?


Отговор 1:

Covid-19 е обвит РНК вирус. В момента се прави анализ чрез верижна реакция на полимеразна обратна транскрипция (RT-PCR), за да се открият уникални за вируса последователности на РНК.

Полимеразната верижна реакция (PCR) е сравнително проста и широко използвана молекулярна биологична техника за амплифициране и откриване на последователности от нуклеинови киселини. В сравнение с традиционните методи за клониране и амплификация на ДНК, които често могат да отнемат дни, за PCR са необходими само няколко часа. PCR е силно чувствителен и изисква минимален шаблон за откриване и усилване на специфични последователности.

PCR с обратна транскрипция или RT-PCR позволява използването на РНК като шаблон. РНК се транскрибира обратно в комплементарна ДНК (cDNA), използвайки обратна транскриптаза, и кДНК след това се амплифицира чрез PCR.

Вижте, например:

Коронавирус за роман 2019 (2019-nCoV)

Клинични характеристики и вътрематочен вертикален потенциал на предаване на инфекция COVID-19 при девет бременни жени: ретроспективен преглед на медицинските записи