Колко лош е коронавирусът в Китай? Китайското правителство крие ли степента на избухването?


Отговор 1:

В началото на всяка епидемия се събират много малко данни и следователно огромна доза несигурност.

Тъй като се събират повече данни и са достъпни за анализ, нивото на несигурност намалява. След това трябва да се вземат решения какво може да се направи.

Независимо какво прави китайското правителство, ще има хора, които не са съгласни с решенията, взети в несигурност. Правителството може да бъде обвинено, че реагира също толкова лесно, колкото и свръх реагирането.

Всеки, който някога е отговорен за вземане на решения при висока несигурност, знае, че всички взети решения ще трябва да бъдат преразгледани, когато станат достъпни нови данни и информация.

Китайското правителство се представя великолепно при толкова трудни условия.