Колко лошо може да се получи световната икономика, ако текущият коронавирус не се съдържа в края на годината например?


Отговор 1:

Не е зле. Това не е испанският грип Wikipedia:

„Зарази 500 милиона души по света,

[2]

или около 27% от тогавашното световно население между 1,8 и 1,9 милиарда, включително хора на дистанционно

Тихоокеански острови

и в

арктичен

, Смята се, че смъртният брой е 40 милиона до 50 милиона, а вероятно и 100 милиона, което го прави един от най-добрите

смъртоносни епидемии

в човешката история.

[3]

[4]

"

Досега този вирус е заразил само 80 000 и е убил, какво, около 1000? Ако вълната се възстанови бързо от Втората световна война с 10 милиона убити, а след това испанския грип с може би 100 милиона мъртви, аз не губя сън над това малко. Не обръщайте внимание на фейк НОВИТЕ хидрионика. Това е просто жажда за мелницата. Само за оценки.