Как хората по света се справят с коронавируса?


Отговор 1:

Ние разполагаме с всички ресурси, технология за решаване на всеки проблем. Това, което най-много липсва, е приобщаване и зачитане на този характер. Бяхме жестоки към нашата майка майка и следователно, това са последствията. Дойде време, когато трябва да си извлечем поука от нашите престъпления, иначе резултатите ще са по-лоши от това. Буквално, съжалявам, не съм ти отговорил направо.