Има ли внезапният ръст в статистиката за коронавирус в Китай да има повече общо с преработката на болестта, отколкото честотата на нея?


Отговор 1:

Това беше очевидно през цялото време, когато виждахме върха на знаменателя („общо случаи“), но колко точно липсваше, не беше ясно. някои от тях предполагат, че има десет леки / безсимптомни / неподправени случаи за всеки докладван / сериозен случай.

Моето изчисление беше 6-7 пъти, екстраполирайки от степента на смъртност на случаите (фатален / случаи) от „чужди“ случаи и смъртни случаи и отдръпване, за да открия липсващия знаменател от Китай CDC. Ще видим. Числителят (смъртни случаи) трябва да остане същият. Ако ТОВА се промени драстично - или кой е процесът на събиране на записи е - и все още може да бъде - приблизителна оценка / готова оценка, или наистина е имало скок.