Китай беше прозрачен по отношение на броя на случаите и смъртта с коронавирус?


Отговор 1:

Нямаме истинско доказателство да вярваме в противното.

Много китайци, като чуят какво се случва в Европа, дори са готови да направят дарения и пуснат уморените си експерти да помогнат на други страни, като Италия и Иран.

Ако ситуацията ще бъде по-различна от обяснената в медиите, те няма да имат нищо. Имаше случай в началото на огнището на местната власт, даваща грешни номера (в Хубей, където е Ухан) и от ден в друг, когато са сменени правителствените служители, броят им се е увеличил много. Фактът, че този проблем се е случил и всички открити по мое мнение, също е, според мен, добро доказателство, че китайското правителство не се страхува да покаже грешките си и проблемите на неговото управление.

Освен това за Китай няма предимство, казвайки, че броят им е по-голям, отколкото трябва да бъде, защото те трябва да възобновят икономиката. Освен това няма предимство за китайското правителство, което казва, че броят им е по-нисък, отколкото е, защото не е необходимо да се карат да изглеждат страхотно в очите на своите хора. Няма специални събития като Олимпиадата в Япония или изборите в САЩ, които биха могли да представляват потенциална причина за подобно поведение.