Вярвате ли, че огнището на коронавирус, което наблюдаваме, е по-сериозно, отколкото се съобщава?


Отговор 1:

Това е интересен въпрос. Мисля, че най-добрият отговор в този момент е „останете в течение.“ Разбирам, че нито един от случаите в Канада не е довел до инфекция на местното население. Докато те съдържат разпространението (което включва добри предпазни мерки в болнични условия и отлично наблюдение на общественото здраве), предполагам, че няма да стане сериозна заплаха.

Разликата между този вирус и SARS (също вирус на корона) е, че той е започнал да се разпространява още преди да разберат какво става. За щастие, изглежда, че сме си научили урока от това.

Така че най-добрият отговор е „почакайте и вижте!“