Медиите отчитаха ли свинския грип толкова, колкото коронавирусът?


Отговор 1:

Още през 2009 г., когато беше голяма работа, всичко беше на базата на паметта ми. Така че да отговоря, да. Те го покриха много. Обаче, имайки предвид, за разлика от корона, тя не се разпространи в почти всички страни в света. Само селективен брой държави бяха засегнати от свински грип, поради което може да не предизвика толкова паника, колкото корона поради тази реалност.