Националната лаборатория за биобезопасност на Китай в Ухан експериментира ли с коронавирус SARS?


Отговор 1:

Няма допуснато освобождаване на вируси от това съоръжение. И така, как мислите, че някой би разбрал, ако експериментират с вируси, един избяга и никой не притежава?

Това, което можем да кажем, е, че вирусът е генетично секвениран и е известно, че е по-тясно свързан с коронавирус прилеп, отколкото SARS.

И така, докато най-вероятното обяснение е, че вирусът идва от диви животни по някакъв начин, ако предпочитате да почивате на неподдържана теория на конспирацията, че това е от лаборатория, те биха експериментирали с коронавируса на прилепа или нещо тясно свързано, а не SARS ,