Китай трябва да приеме уроците от предишни огнища за борба с новия коронавирус. Какво мислиш за това?


Отговор 1:

Мисля, че точно това прави Китай.

Тъй като Китай е толкова свиреп в области на свобода, свобода на словото, свобода на религията, се превръща в предположение, че всичко, което правят, е корумпирано, грешно, изостанало. Това не е вярно.

Китай има едни от най-знаещите, актуални, етични и важни учени в света .. някои от които са на път да превърнат Китай в по-важна страна от САЩ в много области на науката поради настоящите ни невежи политики в подкрепа на научните изследвания това не прави корпорациите богати. Ние просто искаме китайците също да се справят по-добре в правата на човека и бихме се справили по-добре в подкрепата на основните науки.