Може ли човек да получи коронавируса от контакт с продукти, произведени в Ухан?


Отговор 1:

Не. Вирусът трябва да бъде предаден от живо същество към друго живо същество. Дори да има някакъв заразен материал върху продукта, по времето, когато достигне своето местоназначение, той едва ли е жив, поради което той вече не е заразен.

Ако сте прекалено предпазливи, бързото унищожаване ще ви помогне да облекчите страха си. Няма да навреди, нали?


Отговор 2:

Почти сигурно не. Обикновено вирусите умират много бързо, когато попаднат върху твърди повърхности, особено когато изсъхнат. Разбира се, това може да е изключение, но това е изключително малко вероятно.

Този вирус изглежда се разпространява от заразяване - от човек на човек, когато се сближат или използват същата стая за кратък период от време. Следователно единственото нещо, което ви излага на риск, са други хора.