Може ли заразеният с коронавирус човек да предаде вируса преди и по време на инкубационния период?


Отговор 1:

Инкубационният период може да информира за няколко важни обществени здравни дейности за инфекциозни заболявания, включително активно наблюдение, наблюдение, контрол и моделиране. Активното наблюдение изисква потенциално изложени лица да се свързват с местните здравни власти, за да докладват всеки ден за своето здравословно състояние.

Разбиране на продължителността на активното наблюдение, необходимо за ограничаване на риска от липсващи инфекции на SARS-CoV-2

е необходимо за здравните кабинети ефективно да използват ограничени ресурси. В тази статия предоставяме прогнози за инкубационния период на COVID-19 и броя на симптоматичните инфекции, пропуснати при различни сценарии за активен мониторинг.

Инкубационният период на COVID-19 от публично докладвани потвърдени случаи