Поддръжниците на Тръмп се подготвят за пандемия на коронавирус чрез запасяване на храна, лекарства или стоки за бита? И ако е така, защо, след като POTUS съветваше болестта да се „съдържа“ и „демократична измама“?


Отговор 1:

Тъй като г-н Ернандес реши да ми попречи да добавя коментари по отговора му, ето цялото това, което трябваше да кажа на отговора му, че има само 650 случая и вирусът се съдържа напълно:

Написахте това преди 39 минути. Към момента в САЩ има 874 случая. Повече от 25% увеличение днес. Това не се съдържа особено.

Тъй като г-н Ернандес реши да затвори повече коментари относно отговора си: Не съм загрижен отдалеч от умирането на коронавирус. Наистина не можех да се интересувам по-малко от господин Тръмп. Не съм прекалено драматичен. Не правя нищо повече от това, че заявявам, че сте неправилни в твърдението си, че вирусът се съдържа. Явно не е така.

Сега, 20 минути след като първоначално написах този коментар, в САЩ има 950 случая. Това е 33% увеличение днес. Страхувам ли се от това? Не. Но със сигурност, тъй като адът не се съдържа.